České Nizozemí
KRAJINA SPOJENÁ S HISTORIÍ

České Nizozemí / Böhmisches Niederland je zapomenuté pojmenování nejsevernější části České republiky – dnes nazývané Šluknovský výběžek – malého území obklopeného ze tří stran státní hranicí s německým Saskem a ze čtvrté strany hřebenem Lužických hor oddělujícího jej od zbytku republiky. Je součástí bývalých Sudet po staletí osídlovaných německými obyvateli až do roku 1945. Snaha těchto obyvatel o společenský blahobyt a průmyslový rozvoj svého území, snad v důsledku jakési geografické odloučenosti, dodnes udivuje. Další období po roce 1945 již Českému Nizozemí nepřálo. Noví čeští osídlenci neuměli či nemohli navázat na plody práce celých generací. Vrchol devastace nastal v období socialistického budování – temného momentu naší historie – který se natrvalo vtiskl do této kdysi výjimečné části české země. Dnes je doba zcela jiná. Od roku 1990 jen s obtížemi se opravují např. některé sakrální památky. Na mnohé již nelze ani navázat. České Nizozemí ztratilo svou minulost.

Na tomto dosud neukončeném cyklu jsem začal pracovat v roce 2012. Dokumentovaná místa na fotografiích odkazují na historická a duchovní místa Českého Nizozemí, na místa spojená s hlubokou křesťanskou vírou, která byla v historii tohoto malého území zcela výjimečná. Jedním z dokladů je např. nebývalé množství křížových cest (14), které v rámci české krajiny nemá obdoby. Pohledy na fotografiích tedy směřují do minulosti, do krajiny psané předešlými generacemi. Zároveň však není možné vynechat její současný stav.